Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

De nye læreplanene

Her finner du seks moduler som tar for seg de nye læreplanene: én generell introduksjonsmodul og fem moduler inndelt etter hoveddelene i læreplanene.

Introduksjon

Bakgrunn for nye læreplaner

Fagets relevans og sentrale verdier

Flerspråklighet i opplæringen
Ny

©2021 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.