Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

De nye læreplanene

Introduksjon

Bakgrunn for nye læreplaner

Fagets relevans og sentrale verdier

Hva er fagets relevans og sentrale verdier?Verdigrunnlag og kompetansebegrep i læreplaneneOrganisering for flerspråklighetFlerspråklighet i opplæringenNorskopplæring knyttet til andre arenaerFagets relevans og sentrale verdier i samfunnskunnskapÅ være lærer i samfunnskunnskap

©2021 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.