Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Hva er kompetansemål og vurdering?

I denne modulen skal vi gå nærmere inn på kompetansemålene i læreplanene og hvordan man kan jobbe med vurdering.

For norsklærerne fins en tekst og oppgaver om nivåene i norsk. Dere vil også finne tekster, filmer og oppgaver om grunnleggende lesing og skriving.

I samfunnskunnskap ser vi på hvordan innholdet i faget er fordelt på tre moduler, før vi går inn på verbene som er brukt i læreplanen. Til slutt ligger det filmer og oppgaver om arbeidsmåter i opplæringen.

Klasseromsleder og deltaker i undervisningssituasjon

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.