Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læringsressursen samfunnskunnskap.no

I forbindelse med den nye læreplanen er det utviklet en ny læringsressurs av Cappelen Damm på oppdrag fra HK-dir (tidligere Kompetanse Norge). Ressursen dekker innholdet i den nye læreplanen i samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter integreringsloven. Her finner du tekster, bilder, filmer og oppgaver. Det er også utviklet eget stoff til lærerne. Ressursen finnes på 23 språk. I denne animasjonen blir du kjent med hvordan du kan forberede undervisningen din og bruke læringsressursen sammen med deltakerne dine.

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.