Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Digitale ferdigheter i norskopplæringen

Digitaliseringen i samfunnet fører til endringer i måten vi leser, skriver og kommuniserer på. Norskopplæringen må sette deltakere i stand til å håndtere dette. Det er derfor viktig å ta i bruk digitale verktøy i norskopplæringen, slik at deltakerne får trening i å håndtere disse i ulike sammenhenger. Opplæringen i digitale ferdigheter bør integreres i opplæringen og ikke isoleres til enkelte timer med opplæring i databruk.

Norskopplæringen skal gi deltakerne trening i å bruke digitale ressurser til å samhandle, finne relevant informasjon, skape muntlige og skriftlige tekster – og til å utvikle og uttrykke egen kompetanse i en norskspråklig sammenheng. I denne filmen kan du se hvordan Larvik Læringssenter bruker digitale arbeidsmåter i norskopplæringen.

Refleksjonsoppgaver:

  • Hvordan jobber vi med digitale verktøy i norskopplæringen hos oss? Kan vi integrere dette ytterligere i opplæringen?
  • Hva må vi gjøre på opplæringsstedet vårt for å sikre at norskopplæringen setter deltakerne i stand til å håndtere de nye måtene vi leser, skriver og kommuniserer på?

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.