Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Samfunnskunnskap gjennom muntlig aktivitet

Muntlige ferdigheter er en del av læreplanen i samfunnskunnskap fordi det i utdanningssystemet og på mange andre områder i det norske samfunnet forventes aktivitet, spørsmål og meningsutveksling. For mange innvandrere i Norge er dette nytt og uvant.

Mange voksne innvandrere i Norge er ikke vant til et skolesystem der det er forventet at deltakeren er aktiv og stiller spørsmål. Dette er samtidig svært viktig i det norske utdanningssystemet, i arbeidslivet og i det norske samfunnet generelt. For at deltakerne skal ha best mulige forutsetninger for å lykkes med videre utdanning, i arbeidslivet og med deltakelse i samfunnet generelt, er det viktig at de vet dette og får mulighet til å trene på det.

Muntlige ferdigheter i faget samfunnskunnskap handler altså om at deltakerne gjøres bevisste på hvordan det forventes at de deltar aktivt på ulike områder i samfunnet, og at de må gjøres oppmerksomme på hvordan de er forventet å bruke og tilpasse språket i disse sammenhengene.

Smilende kursdeltaker

Hvordan jobbe med muntlige ferdigheter?
Mange av temaene i opplæringen i samfunnskunnskap er godt egnet til muntlig aktivitet i form av samtaler og meningsutveksling. Gjennom aktiv og dialogbasert opplæring skal deltakerne utfordres til å stille kritiske spørsmål og uttrykke uenighet på en saklig måte, og samtidig vise respekt for andres oppfatninger. Det er viktig at du som lærer viser hvordan dette kan gjøres og legger til rette for en aktiv opplæring der deltakerne får trent på dette.

Klikk på knappen «Les mer» for å lese beskrivelsen av muntlige ferdigheter.

Refleksjonsoppgaver:

  • Tenk gjennom og skriv ned noen forskjellige måter deltakerne kan delta aktivt i opplæringen på. Hvilke fordeler og ulemper kan du møte knyttet til de ulike måtene?
  • Ta for deg ett eller flere kompetansemål fra læreplanen og planlegg en økt der deltakerne får trent på å stille kritiske spørsmål til og uttrykke uenighet om det innholdet som presenteres.

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.