Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Øvelser for muntlig norsk

Det å øve på muntlig norsk språk med egne økter der det kun legges vekt på muntlige ferdigheter, kan være nyttig for alle deltakerne i norskopplæringen. I tråd med læreplanen i norsk skal deltakerne som følger grunnopplæringen i lesing og skriving, få opplæring i muntlig norsk på det nivået de er på muntlig, men med arbeidsformer som ikke krever lesing og skriving.

I videoene kan du se øvelser som egner seg for muntlig trening. De er utviklet av førstelektor Toril Kristin Sjo ved Universitetet i Oslo. Videoene er til inspirasjon, og øvelsene kan videreutvikles og tilpasses.

Det kan være utfordrende å organisere de muntlige øvelsene de første gangene dersom deltakerne har begrensede norskkunnskaper, fordi instruksjonene blir vanskelige å formidle. Et tips er å velge seg ut et par øvelser som brukes ofte i opplæringen, slik at deltakerne blir kjent med formen. De første gangene øvelsen skal utføres i en gruppe, krever det at man setter av god tid til å skape en forståelse for hva som skal gjøres. La deltakerne forklare hverandre på språk de forstår, eller vis videoen fra nettsiden.

Finn en partner

Linja

Raske Robin

Ressurshjørnet

Rundt bordet

Smultring

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.