Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Arbeid med språk og tekst

Sjangerpedagogikk

Sjangerpedagogikk er en eksplisitt og støttende skriveundervisning som passer for arbeid med tekst i alle fag, og både for voksne og barn. Sirkelen for undervisning og læring er en sentral del av sjangerpedagogikken. Gjennom å jobbe seg gjennom fasene i denne sirkelen utvikler deltakerne bevissthet rundt egen skriving, et metaspråk for å kommunisere rundt tekst og strategier for å jobbe med ulike teksttyper. Variert muntlig arbeid med ord- og begrepsforståelse, modellering og støttende tekstsamtaler står også sentralt.

Larvik Læringssenter har gjennom et utviklingsprosjekt innført sjangerpedagogikk som arbeidsform ved alle avdelinger. I filmene viser de noen praktiske eksempler fra klasserommet og gir tips til hvordan andre opplæringssteder kan ta i bruk metodikken.

Refleksjonsoppgaver:

  • Hvordan kan du bruke en språkbasert undervisning i ditt klasserom?
  • Hva skal til for at du vil kunne benytte denne metoden?
  • Hvilke av fasene benytter du i dag og hvilke er nye?
  • Hvilke muligheter finnes på opplæringsstedet ditt til å benytte denne metoden og dele erfaringer med andre?

Litteratur:

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.