Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Å være lærer i samfunnskunnskap

Å være lærer i samfunnskunnskap for voksne innvandrere innebærer å veilede deltakerne i deres første møte med det norske samfunnet. Du skal hjelpe deltakerne med å forstå det norske samfunnet og den norske kulturen, og med det legge til rette for at deltakerne kan være aktive og deltakende medborgere i hverdagsliv, utdanning og arbeid. I denne filmen får du høre om noen sentrale problemstillinger som kan være verdt å tenke gjennom knyttet til rollen din som lærer i denne opplæringen.

Refleksjonsoppgaver:

  • Hva betyr disse kravene for deg som lærer i samfunnskunnskap?
  • Hvordan vil du beskrive rollen din som veileder?

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.