Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Kompetansepakker

HK-dir logo

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har utviklet kompetansepakker som hjelp og støtte for innføringen av nye læreplaner. I læreplanene er det lagt vekt på digitale arbeidsmåter. Du finner derfor egne ressurser du kan bruke når du jobber med dette temaet.

Kompetansepakkene er inndelt etter tema og inneholder ulike tekster, animasjoner, filmer og refleksjonsoppgaver. Kompetansepakkene er hovedsakelig tenkt til skolebasert utviklingsarbeid. Det vil si at hele det pedagogiske personalet ved opplæringsstedet jobber sammen, slik at dere bygger felles kompetanse og videreutvikler praksis i profesjonsfellesskapet.

Lærere snakker i gangen

Lærere snakker i gangen.

Øverst på siden finner du faner for de ulike målgruppene. Ledere finner råd og tips om hvordan arbeidet med kompetansepakkene bør planlegges og styres, og norsklærere jobber med ressursene i profesjonsfellesskapet. Hvis du er lærer i samfunnskunnskap, jobber du kanskje ikke på et opplæringssted til daglig og må arbeide med dette på egen hånd.

I menyen øverst finner dere også podkastserien «Læreplanpodden» med Helene Uri. I de første episodene som ligger ute, snakker vi om endringer i læreplanene og hva disse endringene betyr i praksis.

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.