Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Hva er kjerneelementer?

I denne modulen skal dere jobbe med kjerneelementene. Begrepet er hentet fra fagfornyelsen og beskriver det aller viktigste innholdet i faget. Kjerneelementene beskriver kunnskapsområder og begreper, men også metoder, tenkemåter og uttrykksformer. De preger innholdet og progresjonen i læreplanene og skal bidra til at deltakerne over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget.

Deltaker i klasserom, i samtale med klasseromsleder

Alle kjerneelementene er konkretisert i kompetansemål, der hvert kompetansemål er knyttet til ett eller flere kjerneelementer. I arbeidet med læring kan kjerneelementene brukes til å forstå kompetansemålene og til å se sammenhenger mellom dem. Kjerneelementene kan også brukes til å velge innhold til kompetansemålene.

I denne modulen skal dere bli kjent med hvordan kjerneelementene skal være en integrert del av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. Fagtekster, filmer og refleksjonsoppgaver skal hjelpe dere til å diskutere konsekvensene denne delen av læreplanen vil ha på undervisningen.

Refleksjonsoppgaver:

Les tekstene om kjerneelementer i læreplanene i norsk eller samfunnskunnskap. Jobb deretter med oppgavene. Du skal dele svar med kolleger etterpå, så du må skrive ned svarene dine.

  • Tenk over hva deltakerne bruker tid på i faget i dag. Hva må du sørge for at deltakerne legger større vekt på i faget ditt i de nye læreplanene?
  • Hvordan krever kjerneelementene at du fornyer undervisningen din?

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.