Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Den nye læreplanen

Introduksjon

Bakgrunn for nye læreplanar
Hva er nytt – norsk?
Ny

Fagets relevans og sentrale verdier