Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Den nye læreplanen

Her finner du seks moduler som tar for seg den nye læreplanen: én generell introduksjonsmodul og fem moduler inndelt etter hoveddelene i læreplanen. Du vil finne animasjoner, filmer, fagtekster og refleksjonsoppgaver. For de fleste vil det være mest hensiktsmessig å jobbe med ressursene i profesjonsfellesskapet på opplæringsstedet.

Introduksjon

Bakgrunn for nye læreplaner

Fagets relevans og sentrale verdier

Flerspråklighet i opplæringen
Ny

©2021 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.