Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Den nye læreplanen

Introduksjon

Bakgrunn for nye læreplaner

Fagets relevans og sentrale verdier

Hva er fagets relevans og sentrale verdier?Verdigrunnlag og kompetansebegrep i læreplaneneFlerspråklighet i opplæringenNorskopplæring knyttet til andre arenaer

©2021 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.