Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Hva er fagets relevans og sentrale verdier?

I denne modulen skal du bli kjent med den innledende delen i læreplanen. Under overskriften «Fagets relevans og sentrale verdier» finner du tre avsnitt. Det første avsnittet knytter læreplanen til lovgrunnlaget, og informerer om opplæringens hovedmålgruppe. Neste avsnitt handler om fagets relevans for deltakeren, samfunnet og arbeidslivet. Det siste avsnittet sier noe om sentrale verdier i faget.

Klasseromsledere i korridor

I arbeidet med denne modulen vil du derfor få innsikt i verdiene læreplanene bygger på:

  • Hvilket kompetansebegrep ligger til grunn for planene?
  • Hvordan kan du som lærer ta i bruk alle deltakernes ressurser i opplæringen, og hvorfor er dette så sentralt?
  • Hva menes egentlig med integrert norskopplæring?
  • Hvordan kan jeg være en flerspråklig lærer for voksne?

Du vil møte fagtekster, filmer og refleksjonsoppgaver som dere skal jobbe sammen om i kollegiet.

Før du går videre anbefaler vi at du leser innledningskapittelet i læreplanene.

Gruppe med deltakere, leser fra bok

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.