Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Digitale verktøy i arbeidsrettet norskopplæring

Digitale verktøy er viktige i dagens arbeidsliv, og de kan også være nyttige på veien inn i arbeidslivet. I denne filmen forteller lærer Marianne Berg-Stølen ved Kongsgård skolesenter om hvordan hun bruker digitale verktøy i arbeidsrettet norskopplæring.

arbeidsrettet opplæring finner du flere ideer og mer informasjon om hvordan du kan jobbe arbeidsrettet med deltakerne dine i norskopplæringen.

Refleksjonsoppgave:

  • Hva kan du ta med deg fra denne filmen inn i din undervisning?

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.