Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Den nye læreplanen

Her finner du seks moduler som tar for seg den nye læreplanen: én generell introduksjonsmodul og fem moduler inndelt etter hoveddelene i læreplanen. Du vil finne animasjoner, filmer, fagtekster og refleksjonsoppgaver. Vi anbefaler at du gjennomfører aktivitetene i den rekkefølgen de står i, slik at du blir best mulig forberedt på å ta i bruk den nye læreplanen.

Introduksjon

Bakgrunn for nye læreplaner

Fagets relevans og sentrale verdier

Kjerneelementer

Demokratiforståelse og deltakelse
Ny

Tverrfaglig tema

©2021 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.