Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Den nye læreplanen

Introduksjon

Bakgrunn for nye læreplaner
Hva er nytt – samfunnskunnskap
Ny

Fagets relevans og sentrale verdier

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.