Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Hva er nytt – samfunnskunnskap?

Både endringene som er gjort i læreplanen og grunnen til at vi har fått nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap nå, handler om formålet med ny integreringslov, og om hvordan læreplanene i norsk og samfunnskunnskap skal bidra til å oppnå formålet med loven. Men hva er det egentlig som er nytt i læreplanen i samfunnskunnskap? Denne animasjonen gir en oversikt over de mest sentrale nye elementene i læreplanen.

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.