Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Kjerneelementene i samfunnskunnskap

De tre kjerneelementene oppsummerer det viktigste – kjernen i faget, og det deltakerne skal kunne etter endt opplæring. Men hvorfor ble det akkurat disse tre, og hvordan skal du som lærer bruke dem?

Kjerneelementene i samfunnskunnskap er en beskrivelse av hva deltakerne skal sitte igjen med når opplæringen er ferdig, og er kjernen i hva opplæringen skal gi av kompetanse.

Kjerneelementene er:

  • Demokratiforståelse og deltakelse
  • Individ og fellesskap
  • Perspektivmangfold og kritisk tenkning

Ved å jobbe med kompetansemålene vil deltakerne samtidig jobbe med kjerneelementene fra ulike vinkler og på ulike måter. Din jobb som lærer blir å alltid ha kjerneelementene i bakhodet, som retning for opplæringen. Du kan også bruke dem til å gjøre deltakerne oppmerksomme på hva som forventes av dem.

Lærer og kursdeltakere snakker sammen

Hvordan har vi tenkt?
Selv om en del av innholdet i kjerneelementene er hentet fra læreplanene for grunnopplæringen, har det vært viktig å tilpasse innholdet til målgruppa for opplæringen i samfunnskunnskap. Vi har derfor lagt vekt på hva som er relevant for voksne å lære noe om, og hva som er spesielt viktig å lære når man nylig har innvandret til Norge. Disse to perspektivene ligger til grunn for hele læreplanen – og særlig for utviklingen av kjerneelementene.

Demokratiforståelse og deltakelse
Kunnskap om hvordan landet styres og er organisert er en forutsetning for å kunne delta og medvirke i demokratiet. Derfor er demokratiforståelse og deltakelse valgt som et kjerneelement. Som ny voksen i Norge er det også viktig å kjenne til noen sentrale geografiske, sosiale og historiske forhold da det gir bakgrunn for å forstå hvorfor det norske samfunnet er slik det er i dag – og ikke minst at det ikke alltid har vært slik.

Klikk på knappen «Les mer» for å lese beskrivelsen av kjerneelementet demokratiforståelse og deltakelse.

Individ og fellesskap
Det er viktig for voksne innvandrere å forstå hvordan forholdet mellom individet, familien og samfunnet er organisert i Norge. Denne forståelsen gir gode muligheter for deltakelse i ulike fellesskap, og derfor er individ og fellesskap valgt som kjerneelement.

Klikk på knappen «Les mer» for å lese beskrivelsen av kjerneelementet individ og fellesskap.

Perspektivmangfold og kritisk tenkning
Å kunne se det norske samfunnet og andre samfunn deltakere kjenner godt fra ulike perspektiv gjør deltakerne i stand til å forstå stadig mer av det norske samfunnet – også etter at opplæringen i samfunnskunnskap er avsluttet. Det er også viktig, i et gjennomdigitalisert samfunn som det norske, at deltakerne får kjennskap til hvordan de kan vurdere ulike kilder og finne informasjon de har behov for. Dette er grunnen til at perspektivmangfold og kritisk tenkning er valgt som kjerneelement.

Klikk på knappen «Les mer» for å lese beskrivelsen av kjerneelementet perspektivmangfold og kritisk tenkning.

Les mer om de ulike kjerneelementene i samfunnskunnskap her:

Refleksjonsoppgave:

  • Hvordan kan du bruke kjerneelementene til å sørge for at deltakerne vet hva som forventes av dem? Planlegg en økt der du bruker kjerneelementene til å forklare deltakerne hva som er målet med opplæringen.

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.