Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Bakgrunn for nye læreplaner

Hvorfor har vi fått nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap?

Nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap er forskrifter til lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven). Loven trådte i kraft 1. januar 2021, og læreplanene er derfor oppdatert. De nye læreplanene støtter opp om formålet i ny lov ved at læreplanene i større grad skal kunne ses i sammenheng med den enkeltes utdanningsløp, annen formell utdanning og/eller kvalifisering gjennom deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Hva er formålet med ny integreringslov, og hvordan kan læreplanene i norsk og samfunnskunnskap bidra til dette? Hva er nytt i læreplanene? I denne filmen skal vi se nærmere på bakgrunnen for nye læreplaner.

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.