Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Kom i gang

Kick-off-seminar