Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Kom i gang

Her finner du tips og råd til hvordan du kan organisere og lede det skolebaserte utviklingsarbeidet på ditt opplæringssted.

Kick-off-seminar

©2021 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.