Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Kom i gang

Kick-off-seminar

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.