Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Skolebasert kompetanseutvikling og forventninger

Hva ligger i begrepet skolebasert kompetanseutvikling? I filmen under snakker Vegard Vålnes Meland fra Høgskolen i Innlandet om dette og om lærings- og utviklingsarenaer på skolen. Denne filmen er hentet fra kompetansepakka til Fagfornyelsen og omtaler derfor for eksempel fagteam og trinn, som ikke er like aktuelle begrep i voksenopplæringen. Vi ber dere se forbi dette.

Refleksjonsoppgave
  • Hvilke læringsarenaer finnes på opplæringsstedet deres?

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.