Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Profesjonsutvikling gjennom samarbeid

KS og Utdanningsforbundet har sammen gitt ut heftet Ledelse og tillitsvalgte sammen om den gode utdanningsledelse. Heftet består av fire artikler, som er aktuelle når vi ønsker å se på ledelse av profesjonsfaglige utviklingsprosesser.

Klasseromsleder i undervisningssituasjon

Vi vil her trekke fram Eirik J. Irgens (NTNU) sin artikkel Profesjonsutvikling gjennom samarbeid og modellen «Et utviklingshjul for en organisasjon i bevegelse». Utviklingshjulet til Eirik Irgens er en sentral og viktig komponent for å bidra til økt innsikt og forståelse for spennet mellom drift og utvikling – og mellom individuell og kollektiv læring. Vi anbefaler at ledergruppa på opplæringsstedet setter seg godt inn i dette utviklingshjulet, da det kan bidra til bedre oversikt og klargjøring rundt hva man skal arbeide med og hvordan arbeidet gjennomføres.

Refleksjonsoppgaver
Bruk ledergruppa, gjerne sammen med skoleeier, til å:

  • Reflektere over hvordan de ulike rommene møbleres og brukes ved opplæringsstedet. Er noen rom mer dominante enn andre, og hvordan kan dette endres?
  • Vurdere om og eventuelt hvordan modellen «Et utviklingshjul for en organisasjon i bevegelse» skal brukes som utgangspunkt for diskusjon og analyse på et personal-/team-/faggruppemøte.

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.