Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Ledelse av profesjonsfellesskap

Skolebasert kompetanseutvikling krever tydelig lederskap og involvering. Vi anbefaler at ledergruppen og eventuelt skoleeier ser filmen «Ledelse av profesjonsfellesskap» sammen. Selv om dette er en film utviklet av Utdanningsdirektoratet for innføringen av fagfornyelsen, er innholdet også aktuelt for innføringen av læreplanene i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Refleksjonsoppgaver:
Torbjørn Lund nevner fem kjennetegn på gode profesjonsfellesskap. Hvordan vurderer dere profesjonsfellesskapet på opplæringsstedet deres ut fra disse kjennetegnene?

  • Felles ide og visjon
  • Kollektivt ansvar
  • Refleksivitet
  • Samarbeidsvilje
  • Endringsvilje

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.