Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Digital kompetanse

Profesjonsfaglig digital kompetanse

Hva handler denne modulen om?

Digital undervisning