Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Innføre digitale arbeidsmåtar i kollegiet

Eit viktig element i dei nye læreplanane i norsk og samfunnskunnskap er at opplæringa skal skje ved bruk av digitale ressursar og verktøy. Digitaliseringa i samfunnet fører til endringar i måten vi les, skriv, reknar og kommuniserer på – og opplæringa i norsk og samfunnskunnskap må derfor sette deltakarane i stand til å handtere dette.

Opplæringa skal bidra til å styrke deltakarane si digitale dømmekraft og deltakarane sine strategiar for nettbruk, og til at dei lærer å vurdere og bruke ulike digitale verktøy som støtte i kommunikasjon og læring. Opplæringsstadene må legge til rette for digitale arbeidsmåtar i opplæringa for å gjennomføre dette. Det er derfor viktig å innføre digitale arbeidsmåtar for heile kollegiet på opplæringsstaden. I denne videoen får du som leiar tips og erfaringar frå Larvik Læringssenter sitt arbeid med å innføre digitale arbeidsmåtar.

Refleksjonsoppgaver:

  • Korleis kan du som leiar bidra til å auke bruken av digitale arbeidsmåtar på opplæringsstaden din?
  • Kven i kommunen eller på opplæringsstaden din bør du samarbeide med for å få gjennomført dette?

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.