Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Digital undervisning – på skolen og hjemme

Temaet i modulen «Digital undervisning», er i sin helhet hentet fra Utdanningsdirektoratet. «Digital undervisning – på skolen og hjemme» tar opp aktuelle problemstillinger rundt bruken av digital opplæring på opplæringsstedet, hjemmeskole og hybride løsninger. Selv om denne er laget for grunnopplæringen er innholdet også aktuelt i voksenopplæringen.

«Digital undervisning – på skolen og hjemme» finner du under overskriften «Hybrid undervisning og hjemmeskole». Du kan logge inn med Feide.

Dersom du ikke har Feide, velger du «Har ikke Feide». Her skriver du inn epostadressen din, velger et passord, og kommer så til en side hvor du kan velge «Trenger du en Canvas-konto?» Da kan du registrere deg, og så kan du logge deg på og bruke kompetansepakka.

Klasseromsleder ved digital tavle

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.