Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Digital kompetanse

Profesjonsfaglig digital kompetanse

Hva handler denne modulen om?Digitale ferdigheter i samfunnskunnskap

Digital undervisning

Digital undervisning – på skolen og hjemme

©2021 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.