Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Digital kompetanse

Digitale verktøy har blitt brukt i voksenopplæringen i mange år, men koronapandemien viste virkelig viktigheten av at både ledere, lærere og deltakere behersket og hadde tilgang til digital teknologi. På samme måte som det digitale gjennomsyrer dagliglivet vårt utenfor opplæringen, vil du se at det digitale er en integrert del av den nye læreplanen du nå skal ta i bruk. For å støtte den videre utviklingen på dette feltet finner du to moduler som legger vekt på digital opplæring og undervisning.

Profesjonsfaglig digital kompetanse

Hva handler denne modulen om?

Digital undervisning

©2021 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.