Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Digitale ferdigheter i samfunnskunnskap

Digitaliseringen i samfunnet fører til endringer i måten vi leser, skriver, regner og kommuniserer på. Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap må derfor sette deltakere i stand til å håndtere dette, og opplæringen i samfunnskunnskap skal særlig bidra til at deltakerne får kjennskap til Norge som et digitalt samfunn.

I samfunnskunnskapsopplæringen skal deltakerne få mulighet til å utvikle digital dømmekraft og bevissthet om nettbruk ved å reflektere over muligheter og utfordringer ved digital samhandling – for eksempel gjennom refleksjon over og vurdering av egen rolle på nett og i sosiale medier. Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og aktiv deltakelse i et arbeidsliv og samfunn i stadig endring.

I denne filmen får du som lærer i samfunnskunnskap noen råd og tips om hvordan temaer knyttet til Norge som digitalt samfunn, kan tas inn i opplæringen.

Refleksjonsoppgave:

  • Hvordan vil du formidle i din opplæring at Norge er et gjennomdigitalisert samfunn? Hvilke eksempler vil du bruke?

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.