Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Velkommen

Stortinget

Slik bruker du kompetansepakka i samfunnskunnskap

Kompetansepakkene er utarbeidet som hjelp og støtte for innføringen av nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Selv om det er mest hensiktsmessig å arbeide med ressursene i et profesjonsfellesskap på opplæringsstedet, er stoffet for samfunnskunnskapslærerne også tilrettelagt for individuelt arbeid. Ressursene består av tekster, filmer, animasjoner og refleksjonsoppgaver.

I den nye læreplanen vil mange ting være kjent, men mye er også nytt, både når det gjelder struktur og innhold i læreplanen. Endringene vil også få konsekvenser for arbeidet i klasserommet, og det er nettopp denne endringsprosessen ressursene i kompetansepakkene skal hjelpe deg med.