Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Velkommen

Språkfadder

Disse kompetansepakkene er utarbeidet som hjelp og støtte for innføringen av nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Du vil kjenne igjen mye fra de gamle læreplanene, men mye er også nytt, både når det gjelder struktur og innhold i læreplanene. Endringene vil også få konsekvenser for deg som lærer, og det er nettopp denne endringsprosessen ressursene i kompetansepakkene skal hjelpe deg med.

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.