Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Velkommen

Samarbeid

Disse kompetansepakkene er utarbeidet som hjelp og støtte for innføringen av nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Du vil kjenne igjen mye fra de gamle læreplanene, men mye er også nytt, både når det gjelder struktur og innhold i læreplanene. Endringene vil også få konsekvenser for praksisfeltet, og det er nettopp denne endringsprosessen ressursene i kompetansepakkene skal hjelpe deg med.

Enkelte ressurser er ment til bruk av alle lærere, noe er rettet spesielt mot lærere i norskopplæringen, mens andre ting er beregnet for de flerspråklige lærerne i samfunnskunnskap. Overskriftene vil fortelle hvilket materiale som er rettet mot samfunnskunnskapslærerne.

Trykk på kompetansepakkene for å lese mer om hva de inneholder.

God fornøyelse!