Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Norskopplæring knyttet til andre arenaer

Læreplanen i norsk legger til grunn at deltakernes norskkompetanse utvikles gjennom deltakelse, kommunikasjon og samhandling i varierte og meningsfulle sammenhenger – både i og utenfor opplæringen.

Deltakerne gjør seg erfaringer med språket på mange ulike arenaer utenfor opplæringen. Når deltakerne får utforske, reflektere over og systematisere disse erfaringene i norskopplæringen, bidrar dette til at de utvikler en fleksibel språkkompetanse som de kan bruke etter behov gjennom hele livet.

I presentasjonen under forklarer «Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse» hvordan norskopplæringen kan knyttes til andre arenaer deltakerne er på, og hva deltakerne kan lære av dette.

Refleksjonsoppgaver til presentasjonen:

  • Velg en situasjon der deltakerne har behov for å bruke norsk språk utenfor norskopplæringen, for eksempel slik som situasjonene som ble vist på bildene i presentasjonen.
    • Hvilke språkkunnskaper trenger deltakeren for å utføre vs. å fortelle om vs. å lære å gjøre dette?
    • Hvilke kompetansemål fra norsk og/eller samfunnskunnskap er relevante å jobbe med for å mestre denne situasjonen?
  • Det er ikke bare erfaringer med norsk språk som kan brukes som en ressurs i opplæringen. Deltakernes utforsking og utveksling av andre erfaringer gir også læreren innsikt i hva deltakerne har behov for å jobbe med språklig. Lag forslag til integreringsoppgaver som kan sette i gang slik erfaringsdeling, gjerne på tvers av ulike praksiser/arenaer. For eksempel: Neste gang skal du fortelle om en situasjon der du lærte noe nytt / opplevde noe som overrasket deg.
  • Lag integreringsoppgaver til en gruppe deltakere som har ulike hovedaktiviteter utenfor norskopplæringen, for eksempel som lærling i tømrerfaget, i praksis i butikk eller med oppfølging av egne barn i nærmiljøet. Integreringsoppgavene skal kunne brukes som grunnlag for en felles undervisningsøkt.

Arbeidsrettet norskopplæring
Arbeidsrettet norskopplæring har lenge vært et viktig satsingsområde. Mange opplæringssteder jobber allerede systematisk med å knytte norskopplæringen og deltakernes praksis sammen til ett felles rom for læring og utprøving av språket. Disse erfaringene og arbeidsmåtene kan også brukes til å knytte norskopplæringen til andre aktiviteter enn praksis, som for eksempel formell opplæring.

Hvis du ønsker å lese mer om arbeidsmåtene innen arbeidsrettet norskopplæring, kan du se filmer og tekster om dette på nettsiden.

©2021 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.