Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Velkommen

Disse kompetansepakkene er utarbeidet som hjelp og støtte for innføringen av nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Under «Kom i gang» vil du som leder finne tips og råd for hvordan du kan organisere og lede det skolebaserte utviklingsarbeidet på ditt opplæringssted.

Du vil kjenne igjen mye fra de gamle læreplanene, men mye er også nytt, både når det gjelder struktur og innhold i læreplanene. Endringene vil også få konsekvenser for praksisfeltet, og det er nettopp denne endringsprosessen ressursene i kompetansepakkene skal hjelpe deg med.

Digitale verktøy har blitt brukt i voksenopplæringen i mange år, men koronapandemien viste virkelig viktigheten av at både ledere, lærere og deltakere behersket og hadde tilgang til digital teknologi. På samme måte som det digitale gjennomsyrer dagliglivet vårt utenfor opplæringen, vil du se at det digitale er en integrert del av de nye læreplanene du nå skal ta i bruk. For å støtte den videre utviklingen på dette feltet finner du to moduler som legger vekt på digital opplæring og undervisning.

Videre finner du seks moduler som tar for seg de nye læreplanene: én generell introduksjonsmodul og fem moduler inndelt etter hoveddelene i læreplanene.

Enkelte ressurser er ment til bruk av alle lærere, noe er rettet spesielt mot lærere i norskopplæringen, mens andre ting er beregnet for de flerspråklige lærerne i samfunnskunnskap. Overskriftene vil fortelle hvilket materiale som er rettet mot samfunnskunnskapslærerne.

©2021 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.