Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Lærende møter

I denne filmen gjør Knut Roald rede for lærende møter. Se filmen individuelt, gå deretter sammen i ledergruppa og diskuter følgende påstand:

  • På vårt opplæringssted er møtekulturen i stor grad preget av å være lærende.

Inviter gjerne skoleeier med i diskusjonen.

Tips
Filmen med Knut Roald tar opp flere viktige forhold rundt det å utvikle en god møtekultur og arenaer for samarbeid og læring. Ledergruppa bør vurdere om hele personalet skal se filmen før de begynner arbeidet med kompetansepakka. En måte å gjøre dette på er:

Se filmen individuelt (del lenken på epost) og reflekter over følgende spørsmål: Hvordan kan jeg bidra til at våre møter blir mer lærende?

Diskuter deretter i grupper det som hver enkelt har kommet fram til. Legg til slutt fram gruppas oppsummering i plenum.

©2021 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.