Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Innføre digitale arbeidsmåter i kollegiet

I de nye læreplanene i norsk og samfunnskunnskap er et viktig element at opplæringen skal foregå ved bruk av digitale ressurser og verktøy. Digitaliseringen i samfunnet fører til endringer i måten vi leser, skriver, regner og kommuniserer på – og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap må derfor sette deltakerne i stand til å håndtere dette.

Opplæringen skal bidra til å styrke deltakernes digitale dømmekraft og strategier for nettbruk – og til å kunne vurdere og bruke ulike digitale verktøy som støtte i kommunikasjon og læring. For å gjennomføre dette må opplæringsstedene legge til rette for digitale arbeidsmåter i opplæringen. Det er derfor viktig å innføre digitale arbeidsmåter for hele kollegiet på opplæringsstedet. I denne filmen får du som leder tips og erfaringer fra Larvik Læringssenters arbeid med å innføre digitale arbeidsmåter.

Refleksjonsoppgaver:

  • Hvordan kan du som leder bidra til å øke bruken av digitale arbeidsmåter på opplæringsstedet ditt?
  • Hvem i kommunen eller på senteret bør du samarbeide med for å få gjennomført dette?

©2021 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.