Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Hør på Læreplanpodden

Lurer du på hva de nye læreplanene i norsk og samfunnskunnskap inneholder? Og hvordan vi i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har jobbet med innspillene som kom inn i den offentlige høringen? Førte det egentlig til noen endringer?

Podkast

Kaja Winsnes fra HK-dir i samtale med Berit Orlien fra Lørenskog voksenopplæring og Astrid Stotesbury fra Karmøy voksenopplæring.

Gjennom de tre første episodene av Læreplanpodden, kan du få innblikk i de nye læreplanene og prosessen etter den offentlige høringen. Podkasten ledes av Helene Uri, og formålet er å gi et innblikk i hvilke endringer som er gjort etter at læreplanen var på offentlig høring og hva nye læreplaner betyr mer konkret:

Episode 1: Om den offentlige høringen og forslag til nye læreplaner

Her får du møte Lene Vårum og Ingvild Røed Sletten fra HK-dir, som forteller om hvordan de jobbet etter den offentlige høringen og litt om hva som ligger i de nye læreplanene.

Episode 2: Ressursperspektiv og bruk av flerspråklig kompetanse

Her får du møte Kaja Winsnes fra HK-dir i samtale med Eirin Qvam og Laila Eliassen fra St. Marie Læringssenter i Sarpsborg om hvorfor det er så viktig å trekke inn deltakernes ressurser og flerspråklige kompetanse i opplæringen. Du får også svar på hvorfor HK-dir fremhever dette temaet i de nye læreplanene.

Episode 3: Om det utvidede klasserommet

Her møter du igjen Kaja Winsnes fra HK-dir i samtale med Berit Orlien fra Lørenskog voksenopplæring og Astrid Stotesbury fra Karmøy voksenopplæring. De snakker om hvordan norskopplæringen skal støtte opp under og utnytte læringspotensialet i annen opplæring og aktivitet – og hvordan man kan få til dette.

©2021 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.